The Hurn Family in South Africa

Die Hurn familie verwelkom u : The Hurn family welcomes you

  Hier is my poging om die stamboom vir hierdie trotse groep mense te voltooi en aan almal beskikbaar te stel

  Met groot waardering sal ek graag enige bydrae ontvang soos, name, datums, plekke en/of foto's. Selfs stories oor ons voorvaders of onlangse prestasies, goed of sleg, sodoende kan ons 'n beeld skep vir ons nassat oor ons lewens vandag en gister.

  This is my endevour to complete the family tree for this proud group of people and to make it accessable to all.

  I would appreciate any contributions in any form, names, dates, places or photo's. Even stories of those gone before us or of the present, good or bad, as it is a legacy for all to share and remember.

                          Coat of Arms : Familiewapen

Die ou watermeule op Bokkraal : The old water mill at Bokkraal

 

   Hierdie ou watermeule is waar alles begin het. Oupa Robert en Ouma Hester was graanboere en meulenaars op die plaas Bokkraal te Lichtenburg.

   This is the old water mill where everything started. Grandpa Robert and Grannie Hester (Ouma Mill) were grain farmers and millers on the farm Bokkraal at Lichtenburg.