Die HURN Familie in Suid Afrika

Click here to edit subtitle

Die HURN familie verwelkom u

                                                                                    Familiewapen

                                                                    Die ou watermeule op die plaas Bokkraal


    Hierdie ou watermeule is waar alles begin het. Oupa Robert Hurn en Ouma Hester Hurn was graanboere en meulenaars op die plaas 

Bokkraal te Lichtenburg.