Die HURN Familie in Suid Afrika

Click here to edit subtitle

Our history, a legacy that I am proud of.                                               Ons geskiedenis, iets waarop ek trots is

  The Hurn family in Souh Africa consists of two seperate but great families. The first one is from the Patriarch, Robert Hurn. Robert came to South Africa as a mariner (at the tender age of about 13) and settled in the East London area where he later married Jane Sansom and had a family based on the farm Chulumna outside East London.

  The second, this is the one this site is about, came to South Africa as a soldier, married Hester Maria Oosthuizen and settled on the farm Bokkraal, in Lichtenburg, Transvaal.

  Here is the story of the second  Hurn, actually he was named Henry Wooding, who became the alias Robert Hurn.

  Henry Wooding was born on the 25th of August 1825 in the small town of Emberton in Buckinghamshire, England. He was sent off as a soldier to fight in the  Great  Indian war as a young man. Upon his return he voiced his opinion about the way the war was fought by the British and ended up being courtmartialled for (as he stated it) a trivial matter.

  Henry jumped ship near East London and there met up with his old friend Robert Hurn. Robert aided Henry in obtaining copies of his documents and here the "Alias" started.

  Henry (Alias Robert) met the love of his life in The Eastern Cape and on the 21st of September 1857 married Hester Maria Oosthuizen. They ended up in a small town called Lichtenburg in the Transvaal and settled there on the farm Bokkraal.

  Henry (Robert) was a grain farmer and miller, he lived a full life and died of natural causes on the 16th of October 1906 on his beloved farm Bokkraal and was laid to rest there.

  The British authorities caught up with Henry (Robert) three days before his natural death, thus he could never be convicted for his offence, which carried a death penalty, this act of his made him a deserter in the eyes of the British law.

Here you can see the detailed Family Tree;

 

 

 

Hurn Family In South Africa

Big Lou Country Singer

 

 

  Die Hurn familie in Suid Afrika bestaan uit hoofsaaklik twee groot families. Die eerste is van die stamvader Robert Hurn. Robert het hier aangekom as 'n matroos (op die ouderdom van ongeveer 13) en het hom gevestig in die Oos London area waar hy later getroud is met Jane Sansom en gelewe het op die plaas Chulumna net buite Oos London.

  Die tweede, dis nou waaroor die blad gaan, het hier aangekom as 'n soldaat. Hy het met Hester Maria Oosthuizen getrou en geleef op die plaas Bokkraal buite Lichtenburg, Transvaal.

  Hier is Sy storie, Sy werklike naam was Henry Wooding, later neem hy die naam Robert Hurn aan.

Henry Wooding, gebore 25 Augustus 1825 in Emberton, Buckinghamshire, Engeland. Hy was 'n soldaat in die Engels-Indiese oorlog. Met sy terugkeer het hy sy opinie gelig aangaande die manier waarop die Britte die oorlog gevoer het en het daarvolgens 'n Krygsraad verhoor op hals gehaal vir (soos hy dit genoem het) 'n netelige saak.

  Henry het dus naby Oos London gedros en daar met sy ou vriend Robert Hurn kontak gemaak. Robert het hom bygestaan en duplikate van sy eie dokumente gemaak vir Henry en daar het die "Alias" begin.

Henry (Alias Robert) het daar sy lewensmaat ontmoet en is op 21 September 1857 getroud met Hester Maria Oosthuizen. Hulle het verhuis na Lichtenburg in die Transvaal en daar op die plaas Bokkraal hulle lewe spandeer.

  Henry (Robert) was 'n graanboed en meulenaar. Hy is op 16 Oktober 1906 oorlede aan natuurlike oorsaak en is op sy geliefde plaas begrawe.

  Die Britse owerheid het ten einde laaste drie dae voor sy natuurlike dood met hom opgevang, derhalwe kon hy nooit tereg staan vir die saak van dros nie, wat die doodstraf gedra het, maar in die oe van die Britte was hy as droster gebrandmerk.

Hier kan die volledige Stamboom besigtig word;

 

 


Members Area

Recent Photos

Newest Members